AGENSI NO.4 : MENTARY CONSULTANCY

Nama Agensi : Mentary Consultancy

Alamat : Wisma CUEPACS
34B, Jalan Yew off Jalan Gajah
55100 Pudu
Kuala Lumpur.
[Penyewa ruang pejabat CUEPACS]

Nama Skim : Skim Syariah CUEPACS

Kerjasama Takaful Ikhlas Sdn Bhd.
Bermula :di luluskan dalam mesyuarat kongres  CUEPACS


SIJIL LANTIKAN CUEPACS